Publikation om nye danske vækstkurver - Danske vækstkurver 2014

Vækstkurver logo
Gå til indhold

Publikation om nye danske vækstkurver

Links

Litteratur

De danske højdekurver er publicerede i Acta Paediatrica:


Tinggaard J, Aksglaede L, Sørensen K, Mouritsen A, Wohlfahrt-Veje C, Hagen CP, Mieritz MG, Jørgensen N, Wolthers OD, Heuck C, Petersen JH, Main KM, Juul A. 
The 2014 Danish references from birth to 20 years for height, weight and body mass index. 
Acta Paediatrica 2014, 103(2): 214-24
De danske nomogrammer for pubertetsudvikling hos hhv. drenge og piger er publiceret i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism:


Lawaetz  JG, Hagen CP, Mieritz MG, Jensen MB, Petersen JH, Juul A. 
Evaluation of 451 Danish boys with delayed puberty: Diagnostic use of a new puberty nomogram and effects of oral testosterone therapy. 
J Clin Endocrinol Metab 100:1376-1385, 2015

Johansen ML, Hagen CP, Mieritz MG, Wolthers OD, Heuck C, Petersen JH, Juul A.
Pubertal progression and reproductive hormones in healthy girls with transient thelarche.
J Clin Endocrinol Metab 102:1001-1008, 2017

Tilbage til indhold