Hvem er vi? - Danske vækstkurver 2014

Gå til indhold

Hoved menu:

 

Holdet bag Vækstkurver.dk

 
 

De normalkurver for børns vækst og nomogrammer for pubertetsudvikling, som findes her på vækstkurver.dk, er udviklet af læger og forskere ved Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet.

I  afdelingens kliniske ambulatorium diagnostiserer og behandler vi patienter med forskellige hormonforstyrrelser, der påvirker deres vækst og kønsudviklng. Vi ser således årligt mange børn, der henvises til os, fordi de ikke vokser som forventet eller fordi deres pubertetsudvikling enten ser ud til at være alt for tidlig eller slet ikke ser ud til at komme igang. 

I vores arbejde i klinikken er kurver over, hvordan raske børn vokser og udvikler sig, et helt uunværligt værktøj til at vurdere henviste patienter og følge effekten af deres behandling.  Derfor foregår der også på afdeling for Vækst og Reproduktion forskning i raske børns vækst og udvikling. Det er data indsamlet gennem disse forskningsstudier af raske frivillige projektdeltagere, som ligger til grund for normalkurverne og nomogrammerne.

Vi siger stort tak til alle de børn og deres familier, som har deltaget i disse undersøgelser gennem årene. Også stort tak til de private og offentlige fonde, som har financieret disse studier.

 
Klinik for Vækst og Reproduktion
 
 
Hvis du vil læse mere om afdelings Klinik for Vækst og Reproduktions klinik kan du gå til vores hjemmeside på Righospitalet:
 
 
 
Hvis du vil læse mere om Afdeling for Vækst og Reproduktions forskning kan du gå til hjemmesiden for vores forskningscenter EDMaRC:
(hjemmesiden er på engelsk) 
Link til EDMaRC.net
 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu